Vi är en särskild undervisningsgrupp, tal- och språkklasserna årskurs 4-6, på Solbergaskolan i Visby. I vårt klassrum är språk och kommunikation i fokus i alla ämnen. Vi jobbar med bilder, bildstöd och alternativa och digitala verktyg för att förstärka och anpassa vår undervisning. Eftersom bilder är en viktig del av vår undervisning blev det naturligt att vi skulle skapa en blogg med fokus på bilder.