Vi är en särskild undervisningsgrupp, tal- och språkklasserna årskurs 4-6, på Solbergaskolan i Visby. I vårt klassrum är språk och kommunikation i fokus i alla ämnen. Vi jobbar med bilder, bildstöd, alternativa och digitala verktyg för att förstärka och anpassa vår undervisning. Eftersom bilder är en viktig del i vår undervisning blev det naturligt att vi skulle skapa en blogg med fokus på bilder.

 

Elevernas tankar om sin klass

Vi har bra lektioner där vi repeterar ofta, det gör att vi förstår och lär oss bättre. Vi använder mycket bilder och filmer och det hjälper oss.

Vi är en liten klass där alla får höras och synas. Vi har en bra skola och bra lärare.