Vad lär vi oss av att blogga?

I vår klass är det viktigt med repetition för att vi ska lära oss. När vi bloggar tittar vi tillbaka på bilder av vad vi jobbat med och skriver texter till, det blir jättebra repetition.

Vi följer det lilla lammet Bob på hans resa i de nordiska länderna. Vi har fått bilder och texter från människor i olika länder och det har gjort att vi lärt oss extra mycket om de länderna.

Vi har utvecklats och blivit bättre på att samarbeta när vi ska skriva olika texter tillsammans. Vi är inte alltid överens om hur vi ska skriva men vi får hjälpas åt så det blir bra.

Det är spännande när vi får kommentarer av de som läst och det gör att vi vill skriva svar och skriva mer på bloggen.

Eleverna i tal- och språkklassen år 4-6

 

När vi började blogga var min tanke att eleverna skulle få utveckla sitt skrivande, framförallt det gemensamma skrivandet. Jag ville också att eleverna skulle få möjlighet att kommunicera utanför klassrummet på ett sätt som passade dem. Eleverna har utvecklat sitt gemensamma skrivande genom arbetet med bloggen men framförallt har de verkligen utvecklat viljan att kommunicera. Att varje måndag få frågorna ”Är det någon som kommenterat på bloggen?” och ”Kan vi skriva svar?” är härligt, speciellt i den här klassen där just kommunikation är en så viktig del i undervisningen.

Bloggen har dock gjort så mycket mer! Det är fantastiskt att se hur den har skapat en stolthet hos eleverna för vår klass och för det sättet som vi jobbar på. De VILL verkligen visa vad de gör och vad de lär sig!

Ovanstående sammanfattas fint i läroplanens första del Skolans värdegrund och uppdrag  där det står att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” 

Anna, lärare i tal- och språkklassen

 

Varför tävla?

Vi tycker att det är jätteroligt att vår blogg är med i tävlingen och för oss är det inte viktigast att vinna utan att få vara med. Vi är stolta över vår blogg och det vi lär oss av att blogga.

Eleverna i tal- och språkklassen