Vi har bra lektioner där vi repeterar ofta, det gör att vi förstår och lär oss bättre. Vi använder mycket bilder och filmer och det hjälper oss.

Vi är en liten klass där alla får höras och synas. Vi har en bra skola och bra lärare.