I och med att klassen börjat blogga så har vi också pratat om upphovsrätt och källkritik. Med hjälp av bland annat filmerna ”Hur vet du det” från UR  ( https://urskola.se/Produkter/197494-Hur-vet-du-det-Vilka-kallor-kan-du-lita-pa#Om-serien ) har vi tillsammans diskuterat vad man får ”låna” från olika medier och personer och hur man kan ta reda på om det som sägs vara fakta verkligen är sant. Vi har pratat om att det är viktigt att ställa sig frågorna vem står bakom informationen, vad står det, när skrevs det, varför skrevs det och hur hittades källan. Bloggen är ett bra sätt att kontinuerligt prata om källkritik och upphovsrätt eftersom det naturligt dyker upp frågor kring varför man får och inte får lägga upp saker på bloggen.