I vårt klassrum är språk och kommunikation i fokus i alla ämnen. Vi jobbar med bilder, bildstöd, alternativa och digitala verktyg för att förstärka och anpassa undervisningen. När vi bloggar arbetar vi med bild och text som har tydliga mottagare och det hoppas vi kommer motivera eleverna både till gemensamt och enskilt skrivande.

Senaste tillägget i syftestexten i kursplanen för ämnet svenska säger att Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Centrala innehållet i svenska för år 4-6 tar upp elevernas Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala
verktyg. 
Man lyfter också tydligare fram arbetet med gemensamma texter genom att eleverna ska få jobba med olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form samt hur man ger och tar emot respons på texter. Det här tror vi att vi kan jobba med när vi bloggar tillsammans!

Bloggtexterna skrivs på olika sätt, ibland skriver eleverna två och två, ibland enskilt men ofta  författar vi tillsammans i klassen och ibland skriver jag som lärare inlägg.

Genom att blogga tillsammans vill vi dela med av oss vad vi gör i skolan och hur vi jobbar i just vår klass.

Anna, lärare tal- och språkklasserna