Den är veckan har vi fortsatt med vårt sagotema. Vi har jobbat med hur en saga är uppbyggd och vad som är typiskt för sagor. Vi har jobbat med person- och miljöbeskrivningar. Vi har pratat om adjektiv och hur man kan göra en saga mer levande genom att använda beskrivande ord, adjektiv.

Nästa vecka jobbar vi vidare med att planera och sedan skriva varsin saga.