Idag har vi börjat jobba med ett nytt temaområde, kristendomen.  Vi började med att alla fick rita en bild av vad de tänker på när de hör ordet kristendomen. Sedan sammanfattade vi allas tankar på tavlan. Vi såg sedan en film som Anna spelat in som visade en kyrka. Fram till jul jobbar vi med kristendomen men fortsätter också att jobba med geografi Norden.